Галузевий державний архів СБУ. Путівник. 2009

Уперше за роки незалежності України розкрито структуру та зміст архівних фондів радянських спецслужб, а також історію й основні напрямки діяльності ГДА СБУ. Науково-довідкове видання розраховане на всіх, хто цікавиться новітньою історією України. 

Галузевий державний архів СБУ: Путівник

Путівник