Готуємося до декларування

Кампанія з декларування - 2024

Детальніше

Щодо подання декларацій окремими категоріями державних службовців

Детальніше

Обов'язок подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), відповідно до ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції” виникає у зв'язку зі здійсненням особою діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Законом передбачено три види декларацій:

1) щорічна декларація - декларація, яка подається відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону, або абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та за загальним правилом містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

2) декларація при звільненні - декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону не пізніше 30 календарних днів з дня припинення діяльності.

Така декларація подається за період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб'єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду, яким є останній день здійснення діяльності, яка передбачає обов'язок подання декларації, перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності.

3) декларація кандидата на посаду - декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 45 Закону та охоплює звітний період з 01 січня до 31 грудня включно, що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади, якщо інше не передбачено законодавством та за загальним правилом містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

У ході декларування слід пам’ятати, що за не подання або невчасне подання декларації, а також подання недостовірних відомостей до декларацій передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

З метою отримання консультаційної та методичної допомоги з питань декларування можна звернутися до уповноваженого Інституту з питань запобігання корупції, головного спеціаліста Володимира Юриста, тел. 044-290-28-03, або на електронну адресу zapcor@memory.gov.ua.