Надання безоплатної первинної правової допомоги

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), безоплатна первинна правова допомога - це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Згідно ч. 2 ст. 7 Закону, безоплатна первинна правова допомога, зокрема включає такі види правових послуг: 

  • надання правової інформації;

  • надання консультацій і роз’яснень з правових питань; 

  • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); 

  • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Відповідно до ч. 1. ст. 10 Закону звернення щодо надання первинної правової допомоги має надсилатись безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

Якщо питання, порушені у зверненні про надання про надання безоплатної первинної правової допомоги, не належать до компетенції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, до якого надійшло звернення особи, такий орган протягом п'яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.

Строки розгляду звернень

У разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених ч. 2 ст. 7 Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Подання звернення про безоплатну первинну правову допомогу

Поштова адреса: вул. Липська, 16, м. Київ, 01021.

Електронна адреса для надсилання звернень: uinp@memory.gov.ua.

Також інформуємо, що держава гарантує кожному право на отримання безоплатної правової допомоги. Для отримання такої допомоги телефонуйте за номером Єдиного контакт-центру 0800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів) або звертайтеся особисто до найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги. З інформацією про адреси відповідних центрів чи бюро, а також види і порядок отримання безоплатної правової допомоги можна ознайомитися на вебсайті системи безоплатної правової допомоги.