1989 - українська мова отримала статус державної

1989, 28 жовтня – Закон УРСР “Про мови в Українській РСР”, який надав українській мові статус державної. Також визнавалась цінність усіх національних мов. Закон гарантував громадянам України національно-культурні та мовні права. Російська мова визнавалась мовою міжнаціонального спілкування народів СРСР. Вибір мови міжособистісного спілкування був невід’ємним правом самих громадян.