Запрацювала інтерактивна карта з інформацією про події широкомасштабного російського вторгнення в Україну

Запрацювала інтерактивна карта з інформацією про події широкомасштабного російського вторгнення в Україну

Ресурс доступний за посиланням: https://wartoday.info/.

Він покликаний систематизувати інформацію про перебіг російсько-української війни після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну та її наслідки у регіональному вимірі.

На інтерактивній карті систематизується інформація про:

  • втрати окупаційних військ: знищену техніку та живу силу ворога,
  • полонених окупантів,
  • воєнні злочини, викрадення людей, мародерство росіян в Україні,
  • українських біженців,
  • спротив мешканців, які опинилися на тимчасово окупованих територіях.  

Дані постійно оновлюються.

Усі, хто володіє інформацією, фото- чи відеоматеріалами, можуть запропонувати їх для розміщення в геоінформаційній системі. Надіслати матеріали можна через сайт. Після перевірки адміністраторами, інформація буде додана на карту.

Сайт працює у трьох мовних редакціях: українською, російською та англійською.

Інтерактивна карта створена та наповнюється командою фахівців Української жіночої варти та Українського інституту національної пам’яті. 

«Наш головний критерій − перевіреність і достовірність даних, які ми вносимо на карту. Інформація про знищення російської техніки та живої сили ворога оновлюється там оперативно і з чіткою локалізацією на карті, додаванням фото та відео. А ось відомості про обстріли українських територій з’являються на карті з великою затримкою – у кілька днів або тижнів – аби унеможливити використання ресурсу ворогом для корегування вогню», – розповідає Олена Охрімчук, співробітниця Українського інституту національної пам’яті.

Ресурс буде корисним для журналістів, політологів, дипломатів, правозахисників, дослідників, істориків.
 


An interactive map with information about the events of Russia's full-scale invasion into Ukraine has been launched.

The resource is available at: https://wartoday.info/.

It is designed to systematize information about the course of the Russian-Ukrainian war after the full-scale invasion of Russia into Ukraine and its consequences in the regional dimension.

The interactive map systematizes information about:

  • losses of occupation troops: destroyed equipment and enemy manpower,
  • captured occupiers,
  • war crimes, kidnappings, looting committed by Russians in Ukraine,
  • Ukrainian refugees,
  • the resistance of residents who found themselves in the temporarily occupied territories.

The data is constantly updated.

Anyone with information, photos or videos can offer them for placement in a geographic information system. You can send materials through the site. After verification by administrators, the information will be added to the map.

The site works in three language editions: Ukrainian, Russian and English.

The interactive map was created and filled in by a team of specialists from the Ukrainian Women's Guard and the Ukrainian Institute of National Remembrance.

"Our main criterion is the verifiability and reliability of the data we put on the map. Information about the destruction of Russian equipment and enemy manpower is updated there quickly and with a clear location on the map, adding photos and videos. But information about the shelling of Ukrainian territories appears on the map with a long delay - in a few days or weeks - to prevent the enemy from using the resource to adjust the fire," said Olena Okhrimchuk, an employee of the Ukrainian Institute of National Remembrance.

The resource will be useful for journalists, political scientists, diplomats, human rights activists, researchers and historians.