Загальна інформація

Повідомлення про прийняття пропозицій представників громадськості щодо кандидатур для включення до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Українського інституту національної пам’яті

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Українського інституту національної пам’яті від 31 липня 2023 року № 17 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків» в Українському інституті національної пам’яті розпочато процес оцінювання корупційних ризиків в рамках підготовки проєкту Антикорупційної програми Українського інституту національної пам’яті на наступні роки.

Український інститут національної пам’яті на виконання вимог Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555, запрошує представників громадськості та експертів долучитися до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Українського інституту національної пам’яті (далі – робоча група).

До складу робочої групи запрошуються особи, які володіють теоретичними та/або практичними знаннями про середовище Українського інституту національної пам’яті та/або мають досвід роботи у сфері діяльності Українського інституту національної пам’яті та/або у сфері запобігання та/або протидії корупції, а саме:

  • представники інститутів громадянського суспільства, які здійснюють громадський контроль за діяльністю Українського інституту національної пам’яті;
  • експерти, які володіють спеціальними знаннями у сфері діяльності Українського інституту національної пам’яті та/або у сфері запобігання та/або протидії корупції;
  • представники юридичних осіб, які взаємодіють з Українським інститутом національної пам’яті.

Звертаємо увагу, що до складу робочої групи не включають зовнішніх заінтересованих сторін та їхніх представників у разі наявності відомостей про них у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Письмові пропозиції щодо кандидатур для включення до складу робочої групи надсилайте листом на електронну адресу zapcor@memory.gov.ua у форматі: прізвище, ім’я по-батькові, посада, контактні дані (e-mail, номер телефону) до 10 серпня 2023 року.

До письмової пропозиції варто долучити:

  • підтвердження досвіду роботи у сфері діяльності Українського інституту національної пам’яті та/або антикорупційної діяльності;
  • за наявності додати посилання на результати Вашої роботи. Це можуть бути дослідження діяльності Українського інституту національної пам’яті та/або запобігання та протидії корупції, проведені за Вашої участі, або інші здобутки у сфері діяльності Українського інституту національної пам’яті або запобігання та протидії корупції.

Додаткові документи:

  • Методологія управління корупційними ризиками, затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21;
  • наказ Українського інституту національної пам’яті від 31 липня 2023 року № 17 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків».

За додатковою консультацією щодо формування складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Українського інституту національної пам’яті звертайтеся до Уповноваженої особи з питань запобігання корупції в Українському інституті національної пам'яті:

Юрист Володимир Степанович – головний спеціаліст з питань запобігання корупції (e-mail: zapcor@memory.gov.ua, тел. (044) 290 28 03).


Стаття 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» визначає обов’язковість утворення Уповноваженої особи з питань запобігання корупції в центральних органах виконавчої влади.

Частина шоста статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» визначає основні завдання Уповноваженої особи з питань запобігання корупції:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до цього закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях;

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.